Erityisehdot matkustajan peruuttaessa matkan
häntä kohdanneen ylivoimaisen esteen vuoksi:

Matkustajan peruuttaessa matkansa 6 päivää ennen tai myöhemmin, ylivoimaisen esteen vuoksi (äkillinen sairastuminen tai muu vakava tapaus) matkanjärjestäjällä on oikeus
periä toimistokulujen lisäksi kohtuullinen korvaus peruutuksista aiheutuvista muista kuluista,
kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjä ei saa takaisinmaksua
(esim. hotellit, laivaliput, viisumit, teatteriliput, agenttipalvelut). Matkoista joista ei peritä ennakkomaksua toimistokulut on 100€/hlö) Tarkistattehan, että teillä on voimassaoleva matkavakuutus ja että vakuutuksessanne on kattava peruutusturva. Muissa peruutuksissa noudatamme Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n sekä kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia valmismatkaehtoja.


Yleiset valmismatkaehdot

Noudatamme Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n sekä kuluttaja-asiamiehen
neuvottelemia valmismatkaehtoja.Ehdot löytyvät sekä kuluttajaviraston internetsivuilta
sekä ER-matkojen sivuilta. www.er-matkat.com

ER-matkat

on merkitty Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin valmismatkaliikelain (1080/94) 2 luvun 5§ nojalla.
Er-matkojen matkat ovat valmismatkoja ja kuuluvat Kuluttaviraston myöntämän vakuuden piiriin.
Rekisteritunnus: 5479/01/MjMv
Rekisteröinti antaa oikeuden harjoittaa valmismatkaliikennettä matkanjärjestäjänä ja matkanvälittäjänä.